top of page
Szukaj
  • Daria Linkowska

2 promile alkoholu we krwi – jaka kara? art. 178a § 1 kkStan nietrzeźwości u kierowcy zachodzi wtedy, gdy stężenie alkoholu przekracza u niego 0,5 ‰ bądź prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość. Prowadzenie samochodu lub innego pojazdu mechanicznego z 2 promilami we krwi stanowi zatem niewątpliwie przestępstwo z art. 178a § 1 kk. Za prowadzenie w w takim stanie grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo kara pozbawienia wolności do 2 lat. Oprócz kary sąd orzeka także środek karny w postaci zakazu prowadzenia na okres co najmniej 3 lat oraz obowiązek zapłacenia przez skazanego świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy postpenitencjarnej w wysokości 5 tys. złotych bądź wyższej. Za jazdę z 2 promilami alkoholu grożą zatem poważne konsekwencje.


Konsekwencje ponownej jazdy w stanie nietrzeźwości są jeszcze surowsze. W myśl art. 178a § 4 kk, za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości pomimo wcześniejszego prawomocnego skazania za ten sam czyn grozi ograniczenie wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Organ wymiaru sprawiedliwości może zamiast tego orzec ograniczenie wolności nie niższą od 3 miesięcy albo grzywnę nie niższą od 100 stawek dziennych – zwłaszcza w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Za jazdę po alkoholu po raz drugi lub kolejny grozi również dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów oraz świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy postpenitencjarnej w wysokości co najmniej 10 tys. złotych.

12 wyświetleń

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

コメント


bottom of page