top of page

ROZWÓD

ROZWÓD z winy czy bez winy

    Orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Jednakże na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie, wówczas następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy. Wyrok rozwodowy może zatem nastąpić bez orzekania o winie, z orzeczeniem winy jednego z małżonków, orzeczeniem winy obu stron, lub z uznaniem, że żaden z małżonków nie ponosi tej winy. Strona w postępowaniu sądowym może modyfikować swoje żądania w zakresie orzeczenia winy, aż do prawomocności wyroku.


     O winie małżonka może przesądzać w szczególności nadużywanie alkoholu, inne uzależnienia, przemoc, zdrada, porzucenie, nie zaspokajanie zawinione potrzeb rodziny. Żądanie uznania współmałżonka winnym rozkładu pożycia wiąże się z koniecznością przedstawienia dowodów na tę okoliczność. Postępowanie sądowe w takiej sprawie zazwyczaj trwa dłużej niż w przypadku żądania rozwodu bez orzekania o winie, koniecznym jest bowiem przeprowadzenie szeregu dowodów ową winę potwierdzających. Środkami dowodowymi, mogą być zarówno zeznania samych stron, jak i świadków, ale także zdjęcia, nagrania audio i wideo, sms-sy, notatki z interwencji Policji, wyrok o znęcanie się nad rodziną, obdukcje, zaświadczenia lekarskie, zaświadczenia o pobytach na izbie wytrzeźwień, listy, rachunki i wszelkie inne dokumenty z których wynikają okoliczności wskazywane przez stronę postępowania.


     Chcesz wziąć rozwód? Zachęcam do skorzystania z profesjonalnej pomocy. Jako radca prawny Daria Linkowska, prowadząca Kancelarię Radcowską w Opolu, wraz z zespołem świadczę pomoc prawną w sprawach o rozwód i separację przed sądami wszystkich instancji. Prowadzę sprawy rozwodowe, reprezentując klientów w trakcie postępowania, pomagam zbierać dowody, składam pozwy, wnioski dowodowe i na bieżąco informuję klienta o stanie sprawy. Ze względu na to, że sprawy sądowe bywają stresujące i trudne, warto skorzystać z usług, oferowanych przez kancelarię prawną specjalizującą się w rozwodach i prawie rodzinnym.

Zapraszam do kontaktu - jako radca prawny w Opolu zapewniam fachowe wsparcie i kompleksową obsługę w sprawie o rozwód.

Daria Linkowska

Daria Linkowska

radca prawny

tel. 791 039 209

 

e-mail: prawnik@darialinkowska.pl

biuro:

 w Opolu i Kluczborku

Umów się na spotkanie

z prawnikiem

+48 791 039 209

BIURO w OPOLU I KLUCZBORKU

bottom of page