top of page

SPRAWY NIELETNICH

Sprawy nieletnich - jaka odpowiedzialność?

Dziecko może odpowiadać przed Sądem dla nieletnich w trzech sytuacjach:

Kiedy jest zdemoralizowane, tj. jeżeli jest trwale i w wysokim stopniu nieprzystosowane społecznie. Przejawem demoralizacji może być np: nadużywanie alkoholu i środków odurzających albo popełnianie czynów zabronionych innych niż opisane w pkt 2. W zakresie zapobiegania i zwalczania demoralizacji dolna granica wieku nie jest określona, zatem postępowanie może dotyczyć także dzieci poniżej 13 roku życia.

Chcesz wygrać swoją sprawę? - jako radca prawny w Opolu zapewniam fachowe wsparcie i kompleksową obsługę w sprawach nieletnich.

Daria Linkowska

Daria Linkowska

radca prawny

tel. 791 039 209

 

e-mail: prawnik@darialinkowska.pl

ROZWÓD 

Prowadzimy kompleksowo sprawy rozwodowe z zabezpieczeniem Państwa interesów m.in. w zakresie orzeczenia winy. 

ALIMENTY

Wspieramy uprawnionych do alimentów (dzieci, małżonków, etc.) w zakresie dochodzonych roszczeń ze szczególnym wyliczeniem ich realnej wysokości.

WŁADZA RODZICIELSKA

Zapewniamy pomoc w ustaleniu warunków sprawowania władzy rodzicielskiej z uwzględnieniem dobra dziecka.

PODZIAŁ MAJĄTKU

Podejmujemy się prowadzenia skomplikowanych spraw o podział majątku i zapewniamy pełną reprezentację na każdym etapie postępowania.

Umów się na spotkanie

z prawnikiem

+48 791 039 209

bottom of page