top of page

WARUNKOWE UMORZENIE POSTĘPOWANIA

WARUNKOWE UMORZENIE POSTĘPOWANIA

Za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości grozi grzywna, kara ograniczenia wolności lub kara pozbawienia wolności do 2 lat (art. 178a § 1 kk). Wobec pijanego kierowcy sąd orzeka także środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów na okres od 3 do 15 lat.

 

Sąd zobowiązuje również sprawcę czynu z art. 178a § 1 kk do uiszczenia świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości od 5 tys. do 60 tys. złotych. Przy czym 

Można zejść poniżej okresów i kwot wskazanych wyżej! ale jedynie w przypadku zastosowania warunkowego umorzenie postępowania. Nie jest łatwo go wywalczyć, ale mamy sposoby, które sprawdzają się od lat :)

 

Warunkowego umorzenia postępowania nie można zastosować wobec sprawcy przestępstwa zagrożonego karą przekraczającą 5 lat pozbawienia wolności (art. 66 § 2 kk).

Kiedy może Sąd zastosować?

Może, ale... konieczne jest spełnienie kilku przesłanek Kodeksu karnego:
1) wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne,
2) okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości,
3) sprawca nie był dotychczas karany za przestępstwo umyślne,
4) postawa, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz jego dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego (a zwłaszcza nie popełni przestępstwa).

 

CO DAJE WARUNKOWE UMORZENIE? 


Warunkowe umorzenie postępowania wiąże się m.in. z krótszym zakazem prowadzenia pojazdów. W razie orzeczenia warunkowego umorzenia postępowania sąd może orzec środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów na okres nieprzekraczający 2 lat. Sąd może, ale nie ma obowiązku orzekania zakazu prowadzenia pojazdów. To oznacza, że w przypadku warunkowego umorzenia postępowania sprawca czynu z art. 178a § 1 kk może szybciej odzyskać utracone prawo jazdy... :) I to jest bardzo dobra wiadomość!

Adnotacja o warunkowym umorzeniu postępowania pojawia się również w Krajowym Rejestrze Karnym, nie jest  to wtedy tożsame z wyrokiem skazującym, a zatem sprawca, wobec którego sąd warunkowo umorzył postępowanie karne, w dalszym ciągu będzie mógł uzyskać zaświadczenie o niekaralności.

To ważne - Nie poddawaj się dobrowolnie karze bez konsultacji ze mną!!!

Warunkowe umorzenie postępowania jest niewątpliwie korzystniejsze dla oskarżonego niż np. dobrowolne poddanie się karze. O dobrowolnym poddaniu się karze mowa jest w art. 335 kpk. Prokurator może przesłać do Sądu wniosek o skazanie bez przeprowadzania rozprawy zamiast aktu oskarżenia, jeżeli oskarżony przyznaje się do winy, w świetle jego wyjaśnień okoliczności popełnienia przestępstwa i wina nie budzą wątpliwości, a postawa oskarżonego wskazuje, że cele postępowania zostaną osiągnięte (art. 335 § 1 kpk). Może również dołączyć taki wniosek do aktu oskarżenia, o ile okoliczności popełnienia przestępstwa i wina oskarżonego nie budzą wątpliwości, oświadczenia dowodowe złożone przez oskarżonego nie są sprzeczne z dokonanymi ustaleniami, a postawa oskarżonego wskazuje, że cele postępowania zostaną osiągnięte (art. 335 § 2 kpk). W sprawie o jazdę po alkoholu warto powalczyć o łagodniejszy wymiar kary, a dobrowolne poddanie się karze w trybie art. 335 kpk stanowi w pewnym sensie rezygnację z prawa do obrony. Co więcej, dobrowolne poddanie się karze oznacza również dłuższy zakaz prowadzenia pojazdów.

Oskarżony może wycofać zgodę na dobrowolne poddanie się karze, ale może to zrobić najpóźniej na posiedzeniu, na którym sąd będzie rozpatrywał wniosek z art. 335 kpk. Wycofanie zgody przez oskarżonego oznacza dalsze prowadzenie sprawy w trybie zwyczajnym.

 

Na każdym etapie postępowania warto oczywiście skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego.

Daria Linkowska

Daria Linkowska

radca prawny

tel. 791 039 209

 

e-mail: prawnik@darialinkowska.pl

Umów się na spotkanie

z prawnikiem

+48 791 039 209

bottom of page